top of page
 • Natália Várošová

Poistenie domácnosti a poistenie nehnuteľnosti: Aký je medzi nimi rozdiel?

Je dôležité chrániť svoj dom aj svoju domácnosť. Každý si rád povie, že je dostatočne opatrný a že sa mu to stať nemôže, avšak niektoré situácie ovplyvniť nevieme. Pozrime sa teda, aký je rozdiel medzi dvoma najčastejšími poisteniami, a to poistenie domácnosti a poistenie nehnuteľnosti.


Kľúče k domu

Čo je to poistenie nehnuteľnosti?


Jednou z vecí, na ktoré myslieť pri kúpe nehnuteľnosti, by malo byť aj poistenie. Pod slovným spojením poistenie nehnuteľnosti rozumieme nielen samotnú nehnuteľnosť ale aj súčasti, ktoré sú k stenám napevno primontované ako steny, okná a podlahy. Poistenie nehnuteľnosti chráni:

 • Bytový alebo rodinný dom

 • Bytovú jednotku (byt)

 • Rekreačnú budovu (chalupa, chata)

 • Garáž, garážový box alebo garážové miesto

 • Hospodárske budovy a iné doplnkové stavby

Poistenie bytu, domu alebo akejkoľvek nehnuteľnosti by ste nemali podceniť.


Čo je to poistenie domácnosti?


Poistenie domácnosti vám zase ochráni hnuteľný majetok, ktorý tvorí zariadenie. Vzťahuje sa na:

 • nábytok

 • svietidlá

 • koberce a bytový textil

 • domáce elektrospotrebiče - biela technika (chladnička, sporák, práčka…)

 • technické zariadenia (výpočtová technika, audiovizuálna technika, anténne systémy, filmovacie a optické prístroje, fotoaparáty)

 • cennosti (drahé kovy, drahé kamene)

 • umelecké predmety, starožitnosti, zbierky

 • peniaze, vkladné a šekové knižky, platobné karty, cenné papiere

 • veci osobnej potreby (šatstvo, obuv)

 • náradie a zariadenie spojené s hobby

 • športové náradie

 • ostatné hnuteľné veci (knihy, hračky, kozmetika, potraviny)

 • hnuteľné veci nachádzajúce sa v nebytových priestoroch, no patriace k nehnuteľnosti alebo domacnosti


Ako vás tieto poistenia chránia?


Poistné produkty, ktoré ponúkajú jednotlivé poisťovne, sa zvyčajne líšia v cenách, podmienkach aj v rozsahu krytia. Tieto ohrozenia spôsobené prírodou alebo človekom zvyčajne pokryje každé poistenie domácnosti a nehnuteľnosti.

 • povodeň a záplava

 • voda z vodovodného potrubia

 • požiar

 • výbuch

 • priamy úder blesku

 • víchrica

 • krupobitie

 • tiaž snehu alebo lavína

 • zosuv pôdy

 • zrútenie skál a zemín

 • zadymenie

 • výbuch sopky

 • zemetrasenie

 • pád stromov

 • pád stožiarov alebo iných predmetov

 • náraz vozidla, aerodynamický tresk

 • zrútenie lietadla alebo jeho častí

 • krádež vlámaním alebo lúpež

 • vandalizmus


Poistná udalosť

Situácie, v ktorých vás poistenie ochráni, sú však presne stanovené. Dajte si pozor, aby ste boli pripoistení aj na situácie spôsobené vlastnou vinou. Ochrana pred škodou spôsobenou vlastným zavinením nie je štandardom, ktorý by bol zahrnutý v základnom poistení.Zodpovednosť pri poistení nehnuteľnosti


Jedná sa o škodu, ktorú ste spôsobili na cudzom majetku, a ktorá súvisí s vašou nehnuteľnosťou. Situácie, kedy vytopíte susedov alebo spôsobíte požiar, ktorý poškodí aj ich majetok sú bežné a je dobré byť na ne pripravený.


Zodpovednosť pri poistení domácnosti


Táto zodpovednosť zahŕňa zodpovednosť všetkých členov domácnosti, dokonca aj domácich zvierat. Jedná sa o škody, ktoré spôsobíte pri bežných životných činnostiach. Samozrejme však neúmyselne.


Ktoré poistenie zvoliť?


Otázka, ktoré z týchto poistení zvoliť, nie je správna. Správna otázka je, prečo si vybrať obidve. Aby ste naozaj ochránili svoj majetok, sú potrebné obe poistenia.


Napríklad v prípade požiaru, ktorý by vám zničil kuchynský stôl, stoličky aj parkety chcete, aby poistenie pokrylo všetky tieto položky. Parkety sú však súčasťou poistenia nehnuteľnosti a stôl a stoličky sú obsiahnuté v poistení domácnosti. Obe tieto poistenia sa len výnimočne prekrývajú.


Prečo uzatvoriť obe poistenia v jednej poisťovni?


Jediný dôvod, prečo poistenie uzavrieť v rozdielnych poisťovniach, je cena. Avšak, uzavretie oboch poistení v jednej poisťovni bude nielen jednoduchšie z administratívneho hľadiska, ale podmienky by sa mali navyše dopĺňať.


Poistenie


Ako postupovať pri škode na vašom majetku?


Zdokumentujte to


V prvom rade zabezpečte miesto, kde sa škoda stala, aby ste predišli zväčšovaniu škôd. Následne hneď vyhotovte dokumentáciu. Natáčajte videa a robte fotografie. Snažte sa ich urobiť, čo najviac a z každého uhlu.


Kontaktujte poisťovňu


Bezodkladne nahláste poistnú udalosť. V dobe moderných technológií je len na vás či do poisťovne zavoláte, vyplníte online formulár alebo preferujete osobnú návštevu poisťovne.


Obhliadka


S poisťovňou si dohodnete termín obhliadky. Tá sa uskutoční v závažnosti od škody. Ak sa jedná o škodu menšiu poisťovňa si s vami dohodne termín obhliadky vopred. V prípade väčšej škody poisťovňa vykoná obhliadku takmer okamžite.


Kompletizácia


Všetku dokumentáciu skompletizujte a predložte poisťovni. Poistná udalosť sa následne zaregistruje, vykoná sa výpočet poistného plnenia a pristúpi sa k uzatvoreniu poistnej udalosti.


Na čo sa pripoistiť?


Následne uvedené položky zväčša nie sú zahrnuté v štandardnej poistke, napriek tomu tieto udalosti môžu nastať a je dobré byť voči nim chránený.

 • nepriamy úder blesku, prepätie

 • zrážková voda

 • únik vody

 • výpadok elektrickej energie a následné škody v domácnosti

 • poistenie skla proti rozbitiu

 • skrat elektromotora, zhorenie motora v domácich elektrospotrebičoch

 • poistenie automatickej práčky

 • poistenie ako predĺženie záruky na domáce elektrospotrebiče

 • poistenie bicyklov uložených mimo bytu (napr. v pivničných priestoroch)


Podpoistenie a nadpoistenie


Úspory

Čo je to podpoistenie?


Podpoistenie nastáva, keď poistná čiastka nezodpovedá hodnote majetku, ale je nižšia. V prípade, že by poistná udalosť nastala, hrozí vám potom nízke plnenie, ktoré nepokryje hodnotu poškodeného majetku.


Čo je to nadpoistenie?


S nadpoistením sa stretnete v prípade, keď vaša splátka je nepomerne vysoká. Poisťovňa vám bude udalosť plniť len do výšky majetku. Všetky peniaze, ktoré dáte do poistenia nad rámec sú úplne zbytočné.


Oba tieto javy sú nežiadúce. Dbajte teda na to, aby bola cena poistenia pomerná k hodnote majetku. Aby ste týmto situáciám predišli, je dôležité poistenie každý rok kontrolovať a aktualizovať. Na správnu poistnú čiastku má vplyv okrem iného aj zvyšujúca sa cena nehnuteľností. Práve kvôli tomu je pomerne častou praxou, že sú nehnuteľnosti podpoistené.


Záver


Jednotlivé poisťovne poskytujú rôzne produkty v rozličných cenách. Je pochopiteľné, že pri kúpe novej nehnuteľnosti a častokrát aj splácaní úveru sú vaše financie našponované a máte strach zaťažiť váš rozpočet ďalšími vydavkami. Pozrite si tipy ako splatiť úver skôr alebo sa zamerajte na iné formy ako ušetriť. Poistenie však nepodceňujte. Prípadné škody na nehnuteľnosti sa vedia vyšplhať až do niekoľko stoviek tisícov eur.

0 comments

Comments


bottom of page