top of page

Maliar Banská Bystrica, Zvolen, Lučenec, Rimavská Sobota, Brezno

Jaro H.

Maľovanie izieb, bytov, domov a kancelárií

Maliar izieb, bytov, domov, kancelárií a interiérov

Vysoká maliarska odbornosť

Certifikácia kvality Adam pre maliarske práce

Profesionálny prístup

Flexibilita je to, čo pri výchove detí potrebujem. A práve to mi Adam pri maľovaní izieb garantuje. Výmaľba domov ma baví. Mám skúsenosti s maľovaním stien v kanceláriách, novostavbách, domoch alebo panelových bytoch. Vymaľovanie izieb, bytov a domov zaisťujem v Banskej Bystici.

Skúsenosti s maľovaním interiérov

Príprava povrchu stien a interiéru pred maľovaním

Maľovanie stien, maľovanie bytov, maľovanie domov, kancelárií a komerčných priestorov Bratislava

Maliarske práce pre domácnosti, kancelárie a priemysel - Bratislava a okolie

Biele a farebné maľovanie bytových aj nebytových priestorov Bratislava

Kompletné upratovanie vrátane upratania materiálu až po umývanie okien

Referencie od mojich zákazníkov

„Ešte raz veľmi ďakujeme za neskutočne rýchle potvrdenie a vykonanie výmaľby bytu v BB. Zachránili ste nás. Jeden deň som vyplnila online formulár a druhý deň už sa maľovalo. Cenník maliarskych prác mi bol ovedaný okamžite, takže žiadne dlhé dohadovanie sa na cene ani na čase výmaľby. Maliari si poradili aj s rozsiahlymi opravami omietky. Z výsledku som nadšená, "

Daniela, Banská Bystrica

"Skvelá práca pána Jara a jeho pomocníka. Veľmi hladký priebeh celej výmaľby domu a výsledok maľovania úplne nad naše očakávania. Doma nás čakali nádherne vymaľované steny a dokonale čistý interiér. Ešte raz Adamovi ďakujeme a až budeme nabudúce zase potrebovať vymaľovať, rozhodne vieme, za kým sa obrátiť"

Veronika, Banská Bystrica

Maliarske práce vykonávam v týchto lokalitách:

Banská Bystrica: Iliaš, Fončorda, Jakub, Kostiviarska, Kráľová, Kremnička, Majer, Podlavice, Pršianska Terasa, Radvaň, Rakytovce, Rudlová, Sásová, Senica, Skubín, Šalková, Uhlisko, Uľanka

V prípade potreby rád prídem aj iné miesto

bottom of page